הסיפור של האלקטרוניקה

אתם זוכרים בודאי את סדרת "הסיפור של הדברים" שפרסמתי בעבר.
מאותם יוצרים מגיע כעת הסיפור של האלקטרוניקה. זה גורם לך לחשוב לאן העולם שלנו הולך.