מורים הזהרו, השעה הפרטנית מהווה התחייבות לאופק חדש

לכל המורים והגננות, – העבירו מכתב זה לכל המורים והגננות שאתם מכירים!
ש ע ר ו ר י ה ! ! !
הסתדרות המורים ניסתה להטעות אותנו, אמרו לנו שהשעה הפרטנית אינה מהווה התחייבות לאופק החדש.
הסתדרות המורים חתמה ב- 10.1.08 על הסכם קיבוצי חדש. הסתדרות המורים לא מפרסמת את ההסכם הקיבוצי החדש. ההסכם מוסתר מהמורים!!!! עכשיו ברור מדוע!!!!

במכתב שנשלח למפקחים, ככל הנראה, על פי מה שנכתב בפורמים, ע"י אהרן זבידה, מנהל מחוז חיפה, בו הוא מתריע על הדיסאינפורמציה מבהיר למפקחים את משמעותה של השעה הפרטנית. המכתב הועלה לאתר התעוררות ולפורמים נוספים, ע"י מורה או אולי מפקח. מהמכתב עולה בבירור הדיסאינפורמציה והטעייתנו.

בעקבות המכתב שנשלח גם למזכירת סניף חיפה וגם למזכיר סניף חדרה, הוציאה מזכירת סניף חיפה מכתב למורים שבו ברור שמי שנכנס לשעה הפרטנית מקבל עליו את הרפורמה.

חשוב מאד שכל המורים שלא מעוניינים לקבל על עצמם את האופק החדש, יודיעו על סירובם לקבל את השעה הפרטנית מיד.

להלן שני המכתבים:

המכתב שנשלח למפקחים ופורסם בפורומים שונים:
למפקחים הכוללים, שלום,

לאחר דיון נוקב עם המנכ"לית, איציק תומר ולאה רוזנברג בנושא השעה הפרטנית ולאור הדיסאינפורמציה בנדון, הובהר סופית כדלקמן:

א. אכן, השעה הפרטנית שבגינה מקבל כל עובד הוראה בשלב ראשון 4.5% תוספת לשכרו, היא חלק בלתי נפרד מהסכם הרפורמה – "אופק חדש". משמעות דברים אלה היא שמי שלוקח על עצמו ללמד שעה פרטנית זו וגם לקבל את תוספת השכר, מצטרף באופן אוטומטי למתווה "אופק חדש" , כאשר זו תחול על בית ספרו בשנה הבאה או בשנה שלאחריה. בחודש יוני ילמד מורה זה שעה פרטנית נוספת.

ב. לפיכך, רק מורה שמודיע בכתב, כי אינו מעוניין לתת את השעה הפרטנית וכמובן גם לא לקבל את תוספת השכר, יכול להשתחרר מכניסה לרפורמה "אופק חדש", כאשר בית ספרו יצטרף אליה בעתיד.

ג. מורה שנמצא השנה בבי"ס שפועל עפ"י הרפורמה ושגם הוא עובד כיום עפ"י הרפורמה, לא צריך להוסיף על משרתו שעה נוספת (הוא כבר עובד שעות נוספות וגם מקבל תוספת שכר בהתאם).

ד. מורה שייתן את השעה הפרטנית הנוספת עתה (וביוני שעה נוספת) , יפסיק לתתה עם כניסת בית ספרו לרפורמה בעתיד.

ה. מורה שלא יודיע בכתב שאינו מעוניין לתת את השעה הפרטנית, יקבל את תוספת השכר באופן אוטומטי ומשרד החינוך יראה בו כאילו הצטרף לרפורמה וכן יוכל לחייבו להצטרף ל"אופק חדש" בשנה הבאה או בשנה שאחריה, בתנאי שמספר מורים כמותו בבית ספרו יעלה על 50%.

ו. מספר בתיה"ס שייכנסו לרפורמה "אופק חדש" בשנה הבאה יהיה 400 ולא 700 כפי שתוכנן קודם לכן. משרד החינוך בירושלים יקבע/ימליץ על בתי"ס שייכנסו לרפורמה בשנה הבאה עפ"י פרמטרים שונים, בתנאי שכאמור יהיו בהם לפחות 50% מן המורים שנכנסו לרפורמה עם השעה הפרטנית.

ז. מורה שקבל כבר את תוספת השכר (4.5%) במשכורת חודש ינואר (מופיעה בתלוש שקבל בראשית פברואר) ויודיע בכתב כי אינו מעוניין לתת את השעה הפרטנית, תנוכה תוספת זו ובעתיד לא תשולם לו.

ח. הנחיות אלה יחולו בשלב זה על כל המורים השייכים להסתדרות המורים בלבד. בקרוב ייקבע סופית גם ההסדר לגבי המורים השייכים לאירגון המורים העי"ס. לכן, בשלב זה לא יתנו המורים השייכים לאירגון המורים העי"ס את השעה הפרטנית, גם אם קבלו עבורה את התוספת של 4.5%, עד אשר יוחלט סופית בעניינם (מקסימום ישלימו שעות אלה או שתוספת השכר תנוכה להם.

ט. הודעתי לחני לידור על הבהרות אלה ובקשתי ממנה להודיע לכל הפונים אליה בנושא השעה הפרטנית. כמו כן, אני שולח העתק מהודעתי זו גם לנפתי כהן.

י. תחולת השעה הפרטנית מראשית ינואר 2008 (ניתן להשלים שעות שלא ניתנו בפועל).

יא. המורים, חברי הסתדרות המורים, העובדים בחינוך המיוחד (בבתי"ס רגילים או מיוחדים) מחוייבים אף הם בשעה הפרטנית כמפורט לעיל.

יב. הגננות יפעלו עפ"י החוזר שנשלח אליהם (תוספת 10 דקות בכל יום).

יג. אני מבקש מכל מפקח כולל להבהיר את הדברים באופן אישי לכל המנהלים על מנת למנוע אי הבנות. כמו כן בכל בעיה שתתעורר, תוכלו לפנות אלי במייל או בנייד.

כל טוב,

אהרן

המכתב של מזכירת סניף חיפה שנכתב בעקבות המכתב של מנהל המחוז:
ח' באדר א' תשס"ח 14.2.08

לעמיתיי, המורים

הנדון: שעה פרטנית

בימים האחרונים, קיבלתי פניות רבות ממורים שביקשו להבין מהן ההשלכות של השעה הפרטנית. כדי לפזר את אי הודאות, ולהעמיד דברים על דיוקם – ערכתי בירור מעמיק בנושא והתברר כי – הסכמת המורה לשעה הפרטנית, פירושה הסכמה לרפורמה.

במידה ואינך מעוניין לקבל את התוספת עבור השעה הפרטנית, ניתן לצאת מהתחייבות זו כעת או בסוף שנה"ל תשס"ח. יש לכתוב מכתב לגזברות המחוז עם העתק לגף כא"ב ובו בקשה להסיר את מחויבות המורה מהשעה הפרטנית.

בברכה,
חני לידור
יו"ר הסתדרות המורים
סניף חיפה

הגיע הזמן שמורים וגננות יתחילו לפעול!!!!
כל המורים והגננות חייבים היום לסרב להצטרף לשעה הפרטנית.
אם לא נסרב היום להצטרף לשעה הפרטנית , נספוג את האופק החדש.
כל המורים חייבים לצאת בראש מורם, בשם מלא ולסחוף את המורים נגד ההסכם בגלוי בכל דרך. להעביר מכתב זה לכל המורים הגננות והגימלאים.

אנחנו מאה אלף מורים וגננות חברי הסתדרות המורים אם נתלכד כולנו נגד האופק החדש, נוכל להפיל אותו גם אם חותמים על הסכמים ומסתירים אותם מאיתנו!!!!

אנחנו חייבים להתלכד נגד פיטורי מורי האולפנים כתוצאה מהאופק החדש היום אלה מורי האולפנים מחר אנחנו.
אנחנו חייבים להתלכד נגד הפגיעה בגימלאים, כולנו גימלאים חלקנו בהווה וכולנו בעתיד.
הסתדרות המורים בראשותו של וסרמן מנסה להשתיק אותי, להרחיק אותי מהסתדרות המורים לצמיתות,למרות שאני נבחרתי ע"י מורים רבים. ב- 4.3.08 בשעה 16:00, יתקיים הדיון בבית הדין של הסתדרות המורים בניסיון להרחיק אותי מהסתדרות המורים.

כולם אומרים לי שבית הדין של הסתדרות המורים מורכב ממינויים פוליטיים והחלטתם להרחיקני סופית. אם זה נכון זוהי סתימת פיות!!!!! אסור לתת יד לכך!
בהנהלת הסתדרות המורים חושבים שאם ישתיקו אותי, למרות שאני נבחרתי ע"י מורים רבים, מחאת המורים נגד האופק החדש ונגד ההתנהלות של הסתדרות המורים תסתיים.
זה הזמן להוכיח שכולנו יחד נגד ההסכם ונגד ההתנהלות של הסתדרות המורים, שחתמה על ההסכם אופק חדש, ניסתה להטעות אותנו לגבי השעה הפרטנית, ומסתירה מאיתנו שוב את ההסכם הקיבוצי החדש שנחתם ב- 10.1.08.
באתר התעוררות, בפורום על ההסכם, אנחנו מעדכנים כל הזמן על החדשות של ההסכם ללא צנזורה! http://www.2all.co.il/web/Sites/morim/FORUM1.asp
ענת שניידר

3 תגובות בנושא “מורים הזהרו, השעה הפרטנית מהווה התחייבות לאופק חדש

 1. אני מורה בבית ספר עמל ומקבל שכר ממשרד התמת.
  קיבלנו מכתב להחתים המורים עך השעה הפרטנית ואף ההאיצו בנו המורים,והרבה חתמו.
  מאחר ואמרו מי שלא ירצה את תוספת ה4.5% יפרוש בסוף השנה.
  והנה לא עבר שבוע קיבלנו מכתב שנושא המכתב היקף משרה חריג לשנת תשס"ח
  בו נאמר שבשנת תשס"ח עסקתי בהיקף משרה חריג,אך הם (משאבי אנוש רשת עמל)
  כי על פי הסכם הקיבוצי 24.9.07 שמספרו במשרד התמ"ת 326/2007 אין לרשת עמל מחוייבות להעסיקך מעבר ל100% משרה למרות ששנים אני עובדת מעל משרה!!! ועוד הם מוסיפים העסקה מעבר לכך טעונה אישור מיוחד של הנהלת עמל לפני תחילת שנת הלימודים הבאה.
  אשמח לתגובתך והאם עוד מוריפ פנו בנושא זה.?

 2. דליה,
  אל תחתמו על נכונותכם לשעה הפרטנית. כל האיומים עליכם הם בכדי לשכנע אתכם לחתום.
  נהפוך הוא – שלחו מכתב שאינכם מעוניינים בשעה זו למשרד החינוך ולהסתדרות המורים, ואולי תצליחו לדחות את עונשו של אופק חדש במספר שנים.
  תמכו בענת שניידר ובמאבקה, והכי חשוב – סלקו את וסרמן מהסתדרות המורים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *