הרגלי הנקיון של פורים

עדידוש חזר מהגן וזימר את השיר הבא:
אני פורים אני פורים
שמח ומבדח
הלא רק פעם בשנה
אבוא להתקלח