אין מידה לאהבה

אמא נעלבת כשדור אומר שהוא אוהב את אבא יותר.

אמא: מה אתה אוהב את אבא יותר?

דורמזהה את המוקש שבשאלה המכשילה ועונה: לא, אני אוהב את אמא ואת אבא באותו אוהב.