סליחה

לכל אלו שפגעתי בהם השנה בשוגג. סליחה. סליחה כפולה ומכופלת מאלו שפגעתי בהם השנה במזיד. סליחה. סליחה.

סליחה ממשפחתי שראתה אותי מעט מדי השנה. סליחה מחברי שלא תמיד השכלתי לשמור עימם על קשר. סליחה מאבי ז"ל שלא ביקר מספיק במחשבותי.

סליחה מעצמי על שלא עמדתי בציפיותי, שלא קיימתי מאוויי, שלא קיימתי מלוא הבטחותי.

סליחה.