מה עשינו לפני המרשתת?

לא יאומן שככה היינו מעבירים פעם מידע…