דגל ים וצבי אור

עדידוש רוצה ללכת לבריכה: "אבא, תלביש לי דגל ים בבקשה".

עדידוש נופל ונפצע. אבא אומר לו: לך לאמא והיא תמרח לך סביעור על הפצע. עדידוש ניגש לאמא ומבקש: "אמא, תתני לי צבי אור".